"coding && consulting for (the future);"

PROJELERİNİZDE YOL GÖSTERECEK EN BÜYÜK DEĞER CMMI

Neden CMMI?

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından, kamunun bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yatırımlarına ilişkin genel ilke ve esasların belirlendiği, “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bu kılavuzda, kamu yazılım projelerindeki başarısızlıkların önüne geçmenin yanı sıra, sektörde kalite sertifikasyonunun teşvik edilmesi ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlanması amacıyla kamu yazılım projelerinde 2007 yılından itibaren yüklenicilerden projenin doğasına ve tutarına uygun olarak CMMI Seviye 3 olmaları şartı öngörülmektedir.

CMMI Danışmanlığı Hakıkında Herşey

CMMI Hakkında?

CMMI, Türkçe karşılığı “Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli” anlamına gelen, İngilizce ”Capability Maturity Model Integration” (CMMI) kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. Yetenek Olgunluk Modeli(CMMI), bir veya birden çok disiplin için etkili süreçlerin gerekli elemanlarını içeren bir modeldir. CMMI modeli geçici, olgunlaşmamış süreçleri; gelişmiş kalite ve yararlılık ile disiplinli ve olgun süreçler haline getirmek için evrimsel gelişim yolu tanımlar.

CMMI modeli 1986 yılında Amerikan Savunma Bakanlığı’nın (Department of Defense, DoD) isteği doğrultusunda Carnegie Mellon Üniversitesi’ne bağlı Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (SEI) tarafından geliştirilmeye başlanmıştır. İlk olarak yalnızca yazılım üzerine, SW-CMM olarak 1991 yılında yayınlanan model, 2002 yılında sektör bağımsız bir şekil alarak “CMMI” olmuş, 2006 yılında ise CMMI v1.2 olan son sürümüne ulaşmıştır.

CMMI modeli, firmaların projelerini geç tamamlaması ya da tamamlayamadan işi bırakması sebebi ile uğradığı süre ve maliyet kaybını engelleyebilmek adına ihaleye giren firmaların değerlendirebileceği bir kriter olarak oluşturulmuştur, bu sayede CMMI modelleme firmalar arasında daha kazançlı olanı bize sunar.

Bir sistemin kalitesi, o sistemin işleyişine ait süreçlerin kaliteli olmasıyla doğrudan ilgilidir. CMMI modelinin genel anlayışında, bir kurumun süreçlerini iyileştirmek vardır. CMMI ile süreçler bazında nelerin eksik olduğunu ve nelerin olması gerektiğini anlatır. CMMI model, sorunlara ait çözümlerin kurumlara; hatta projelere ait olduğunu düşünerek, eksikliklerin nasıl giderileceğine dair yöntemler tanımlamaz. Fakat CMMI modelleme bize bu durumlar hakkında avantajlar sunar ve katkıda bulunur. CMMI model organizasyonların performanslarını arttıracak, etkin süreçlerin özelliklerini detaylandıran iyi uygulamalar koleksiyonudur tanımı CMMI moodeli için daha açıklayıcı olmuştur.

CMMI v1.2 ile beraber, belirli bir ilgi alanında süreç gelişimine yönelik, CMMI’da “Takımyıldız” adı verilen 3 yeni oluşum geliştirilmiştir.
Bu takımyıldızlar aşağıdaki gibidir;
CMMI®-DEV : (Development) Hizmet veya ürün geliştiren firmalar için CMMI-DEV tasarlanmıştır. Müşterinin isteklerine dayalı projeler gerçekleştiren, proje bitiminde bu ürüne dayalı hizmet veren firmalar bu CMMI modelden faydalanabilirler.
CMMI®-SVC : (Services) Tamamlanan projeler ile birlikte yürütülmesi gereken destek ve geliştirme surecinin iyileştirilmesi adına bu CMMI modellemeden faydalanılabilir.
CMMI®-ACQ : (Acquisition) Satın alma süreçlerinin daha iyi yönetilmesi ve iyileştirilmesi adına çok sık şekilde satın alma yapan firmalar bu CMMI modellemeden faydalanabilir.
Bu takımyıldızlardan şu ana kadar yalnızca “CMMI-DEV” yayınlanmıştır.  

CMMI Danışmanlık, Kaliteli Hizmetin Farkına Varın

CMMI Danışmanlık

NEDEN EMFA’DAN HİZMET ALMALIYIM?

Bilindiği üzere ülkemizde bu alanda da faaliyet gösteren birçok danışmanlık firması bulunmaktadır. Fakat birçoğu işini tam anlamıyla yerine getirmeyi bir kenara bırakın, şirketleri yanlış yönlendirerek denetleme sürecinde şirketleri mali kayıplara uğratmakta bununla kalmayıp hedeflerde sapmalar yaşanmaktadır. Öncelikle EMFA olarak, CMMI Institute Partnerliğimiz bulunmaktadır. Böylelikle CMMI Eğitimlerini ve Denetim Servislerini vermeye yetkili bir kuruluş olarak, sizlere bu hizmeti verebilecek bir firmayız.

EMFA olarak, hizmet vermekte olduğumuz tüm danışmanlık başlıklarında, hizmet anlayışımız ve kalitemizle başarılı bir çizgi ile yolumuza devam etmekteyiz. Firmamız, 2013 yılında kurulmuş ve kuruluşunun üzerinden henüz çok uzun bir zaman geçmemiş olmasına rağmen, bu kısa zamanda beş CMMI ve dokuz SPICE denetlemesini uzman danışman kadrosuyla başarı ile tamamlamış ve danışmanlığını üstlendiği firmaların belgelenmesini sağlamıştır. EMFA tarafından belgelendirme süreci danışmanlığı hizmeti verilen bu firmalar, ülkemizin sektörlerinde önde gelen teknoloji firmalarıdır. CMMI ve ISO 15504 SPICE standartlarının her ikisinde hazırlık ve denetleme aşamalarında bulunmuş danışman sayısı ülkemizde 5’i geçmemektedir. Bu danışmanlardan üçü bizim danışman kadromuzda yer almaktadır. Bu standartların denetleme süreçleri, zorlu ve detaylı incelemelerle geçmekte, denetçiler şirketin tüm süreçlerini en ince ayrıntısına kadar incelemekte ve en ufak hata için bile majör ya da minör sınıflandırmasıyla geri bildirimde bulunmaktadır.

EMFA Yazılım ve Danışmanlık olarak, firmanıza sunduğumuz danışmanlık hizmetlerimizde firmanızla bir bütün olarak ilerlemenin kaçınılmaz sonucunun başarı olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Bu doğrultuda sunduğumuz hizmetlerimizde, sizi dışarıdan izleyen ve yönlendiren bir danışmanlık bakış açısından uzak; sizin bünyenizde, sizden bir ekip gibi hareket ederek sizin bakış açınızı yakalayarak, uzmanlık alanlarımızı yürütmekte olduğumuz faaliyetlerinize entegre ediyoruz.

CMMI Danışmanlığınında Ötesinde...

CMMI Danışmanlığı Hizmet Kapsamı?

- Projelendirme, Planlama, İç Organizasyon: Tüm kalite çalışmalarını adım adım planlayarak zamanı etkin kullanıyor ve hazırlık süreçlerinin tümünü projelendiriyoruz.

- Mevcut Durum Analizi: : Firmanızın mevcut durumunu analiz ederek kurulacak yeni sistemi var olan çatıyı bozmadan inşa etmeyi hedefleriz.

- Uygulama: Yapılan planlama ve analizlere uygun olarak süreçleri inşa ederiz.

- Denetim Firmaları ile Bağlantılar: Tüm bağımsız denetim kuruluşlarıyla yakın irtibat halinde olduğumuzdan tüm denetleme süreci karşılıklı hoşgörü içerisinde sorunsuz geçer.

- İç Denetim: Her ay yapılacak iç denetimlerle süreçlerin olgunluğu kontrol edilir.

- Ön Denetim Hazırlık: Her ay yapılacak tam denetimlerle şirketin belgeyi alabilecek seviyede olup olmadığı kontrol edilir.

- Otomasyon Araçları Entegrasyonu ve Eğitimleri: Eğer şirketinizde hali hazırda kullanılan araçlar varsa bunların etkin kullanımı eğer yoksa şirkete uygun en doğru araç için danışmanlık verilmektedir.



CMMI Modelinin Detayları...

CMMI Modelinin Detayları

CMMI Belgelendirmesi dünya standartlarında tanımlanmış olgunluk seviyeleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. CMMI Modeli kapsamında organizasyon süreçleri artan olgunluk seviyelerine göre 1 den 5 e kadar değerlendirilmektedir. Seviye arttıkça detay ve kalitenin arttığını, daha yönetilebilir hale geldiğini, proje çıktılarının önceden yorum yapılabilir ve çıkarımları bu yorumlara göre yapılabileceğini gösterir. Bu olgunluk seviyeleri ile birlikte Süreç alanlarıda da farklılıklar göstermektedir.



Olgunluk Seviyesi Süreç Alanları
Seviye 1 (Başlangıç) Tüm şirketler en düşük olarak 1. Olgunluk seviyesindedir.
Seviye 2 (Yönetilen) Gereksinim Yönetimi
Proje Planlama
Proje İzleme ve Kontrol
Konfigürasyon Yönetimi
Tedarikçi Sözleşme Yönetimi
Ölçme ve Analiz
Süreç ve Ürün Kalite Güvence
Seviye 3 (Tanımlı) Gereksinim Geliştirme
Teknik Çözüm
Ürün Entegrasyonu
Doğrulama
Geçerleme
Kurumsal Süreç Odaklanması
Kurumsal Süreç Tanımlanması
Kurumsal Eğitim
Entegre Proje Yönetimi
Risk Yönetimi
Karar Analizi ve Çözümleme
Seviye 4 (Nicel Yönetilen) Kurumsal Süreç Performansı
Sayısal Proje Yönetimi
Seviye 5 (İyileşen) Kurumsal Yenilikçilik ve Yaygınlaşma
Sebep Analizi ve Çözümleme